team-386673_1920
Queres axudar aos demais?

Traballa con nós

Completa o formulario e porémonos en contacto contigo.

    PROTECCIÓN DE DATOS: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD e LOPDGDD 3/2018. ASOCIACION ARELA, como responsable do tratamento, tratará os seus datos para xestionar as súa participación en os futuros procesos de selección. Poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación e supresión dos datos, entre outros, tal e como se explica na información adicional que está á súa disposición política de privacidade.