team-386673_1920
Queres axudar aos demais?

Traballa con nós

Completa o formulario e porémonos en contacto contigo.

    Normativa: Reglamento (UE) 2016/679 RGPD. Responsable: ARELA ASOC Finalidade: Xestión das solicitudes de alta como voluntarios para apoiar a Asociación. Legitimación: Relación pre-contractual/contractual Destinatarios: Non se realizarán cesiones de datos. Dereitos: Poderá ejercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidad dos seus datos, e a limitación ou oposición ao seu tratamento, a revogar o consentimento prestado e a presentar reclamación ante a Axencia Española Protección de Datos. Información adicional: Toda a información facilitada poderá atopala ampliada na información adicional que está á súa disposición na dirección www.arela.org/clausulado Informámoslle que pode retirar o seu consentimento en calquera momento, dirixíndose por escrito á dirección do Responsable do Tratamento. Si vostede retírao, os tratamentos que se realizaron antes continuasen sendo válidos.