Descrición

Este programa quere achegar a LEI DO MENOR, reguladora da responsabilidade penal das persoas menores de idade, a institutos e colexios de toda Galicia para informar, previr e facelos conscientes das consecuencias dos seus actos.

Dende o 2012 ata o 2019, máis de 35.000 persoas, entre alumnos, pais e profesores, participaron nesta iniciativa da Fundación Barrié e a Asociación Arela.

Solicitudes: ana@arela.org

  Convocatoria curso 2021-2022

En qué consiste?

Charlas divulgativas para os alumnos de entre 2º e 4º de ESO, cun claro obxectivo preventivo das condutas infractoras máis salientables nos adolescentes, facendo especial fincapé no acoso escolar, as redes sociais, o maltrato familiar… e en todos aqueles temas e situacións que viven de preto os adolescentes, explicando as consecuencias legais e a responsabilidade dos menores nestas.

Como novidade no curso 21/22 o Programa Ktorce18 sumará ás súas charlas unha resposta preventiva ás situacións de acoso escolar ou bullying.