team-386673_1920
Precisamos da túa axuda

Faite voluntario

Formulario voluntariado

Completa o formulario e porémonos en contacto contigo.

    CONFIDENCIALIDADE. En cumprimento da Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle de que os datos persoais, que nos facilite a través desta comunicación serán incorporados a un ficheiro baixo a responsabilidade de Asociación ARELA cuxa finalidade é realizar unha correcta xestión da nosa relación. Se o desexa poderá exercita-los dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, remitindo un correo electrónico ao enderezo arela@arela.org