Traballamos para que @s nen@s sexan solo nen@s

A través do programa CaixaProinfancia loitamos contra a pobreza infantil en diferentes localidades galegas, neste caso a través do traballo que fai a Asociación ARELA coma entidade coordinadora nas cidades de Vigo e Santiago de Compostela . Este programa está desenvolvido pola Obra Social “La Caixa”.

Qué facemos?

Favorecer

Favorecer o desenvolvemento das competencias dos nenos e adolescentes e as súas familias que permitan mellorar os seus procesos de integración social e autonomía.

Promover

Promover o desenvolvemento social e educativo da infancia e adolescencia no seu contexto familiar, escolar e social.

Desenvolver

Desenvolver e implementar un modelo de acción social e educativa integral que contribúa a mellorar as oportunidades de desenvolvemento social e educativo da infancia e as súas familias.

Contribuír

Contribuír a sensibilizar e mobilizar á sociedade na erradicación da pobreza infantil.

Coa colaboración de

Máis de 400 entidades sociais que traballan en rede e que se encargan de atender de forma directa ás familias, priorizar as axudas e facer un seguimiento de cada caso. No caso das ciudades de Vigo e Santiago, dentro da rede de entidades colaboradoras cóntase co traballo da Asociación Xuvenil Abertal, Escola De Tempo Libre E Animación Sociocultural Don Bosco, Fundación Secretariado Xitano,Fundación Aldaba, Fundación Meniños, Abeiro, Igaxes3.

A quén se dirixe?

A familias con nenos/nenas e adolescentes de entre 0 e 18 anos en situación de pobreza e exclusión social.

Cómo axudamos?

Impulsamos o desenvolvemento dos máis pequenos para garantirlles referentes sólidos para o seu futuro e un nivel de benestar óptimo que favoreza o seu crecemento e a súa formación, a través dunha serie múltiples actuacións dentro de cada unha destes servizos :

Servizos

Dende 2020

 • Atención psicoterapéutica
 • Reforzo educativo a través de diferentes modalidades.
 • Educación non formal e tempo de lecer.
 • Apoio Educativo Familiar.
 • Carteira de bens:
  •  Alimentación e hixiene infantil
  • Lentes e audiófonos
  •  Equipamento escolar

Dende o 2020 ARELA asinou un convenio de colaboración coa Fundación “La Caixa” para facer unha coordinación territorial deste programa e conseguir así unha óptima implantación, implantación e raíces do programa en Galicia, Cantabria e Asturias, en termos de eficiencia e eficacia e especialmente garantindo:

 • Coordinación e traballo en rede entre axentes públicos e privados que traballan con nenos e os seus familias en cada territorio.
 • Atención integral a familias e menores.
 • A calidade da intervención coas familias.
 • A optimización dos recursos dun territorio.