Quero colaborar con Asociación ARELA

Datos de contacto

Modalidade de pago

Pagamento periódico dunha cuota. Co documento xerado Arela ordeará o cargo coa periodicidade que nos indique.

Importe*

Periodicidade*

Código da conta:
IBAN Entidad Oficina DC Nº de conta

Pagamento puntual. Elixa a forma de pagamento

Forma de pagamento

Transferencia bancaria

Xenerase un documento co que acudir á súa entidade bancaria para realizar a transferencia á conta de Arela. Por favor, envíenos o comprobante

ABANCA ES08 2080 5000 6830 4026 3005

Normativa: Reglamento (UE) 2016/679 RGPD.
Responsable: ARELA ASOC
Finalidade: Xestión das donaciones de acódelas/empresas a través do apartado web correspondente.
Legitimación: Relación pre-contractual/contractual
Destinatarios: Non se realizarán cesións de datos.
Dereitos: Poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidad dos seus datos, e a limitación ou oposición ao seu tratamento, a revogar o consentimento prestado e a presentar reclamación ante a Axencia Española Protección de Datos.
Información adicional: Toda a información facilitada poderá atopala ampliada na información adicional que está á súa disposición na dirección www.arela.org/clausulado

Informámoslle que pode retirar o seu consentimento en calquera momento, dirixíndose por escrito á dirección do Responsable do Tratamento.

Si vostede retírao, os tratamentos que se realizaron antes continuarán sendo válidos.